[Nguyet san Duc Me]

    2458 Atlantic Ave. Long Beach, CA 90806
(562) 424-2041 Fax (562) 424-1152
MUA BÁO
    Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Ðộc Giả     Ủng hộ 1 năm báo
    Ðộc Giả Hoa Kỳ :
    Ðộc Giả Ân Nhân :
    Ðộc Giả Canada :
    Ðộc Giả Âu Châu :
    Ðộc Giả Á Châu :
    Ðộc Giả Úc Châu :
    $US 35.00 .
    $US 40.00 trở lên.
    $US 50.00 gởi máy bay.
    $US 85.00 gởi máy bay.
    $US 95.00 gởi máy bay.
    $US 95.00 gởi máy bay.
Thánh Lễ cầu cho QuýÐộc Giả và Ân Nhân được dâng trong các Thánh Lễ
Thứ Sáu đầu tháng tại Nguyện Ðường Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp Long Beach.
Khi thay đổi Ðịa chỉ nhận báo, xin quí độc giả vui lòng thông báo cho Tòa Soạn
cả Ðịa Chỉ Cũ và Mới để báo của Quí vị không bị thất lạc.
Xin Quí vị liên lạc với Tòa Soạn sau ngày 15 mỗi tháng nếu chưa nhận được báo
QUẢNG CÁO - CHÚC MỪNG - PHÂN ƯU
CÁO PHÓ - CẢM TẠ - NHẮN TIN
-
    Khổ Quảng Cáo     Ủng hộ mỗi kỳ báo
    Trọn trang bìa trong :
    1 trang ruột :
    1/2 trang ruột :
    1/4 trang ruột :
   
    250 US$ / 1 kỳ báo.
    200 US$ / 1 kỳ báo.
    100 US$ / 1 kỳ báo.
    60 US$ / 1 kỳ báo.
   
    Xin gởi về Tòa Soạn trước 40 ngày cho mỗi kỳ báo.

Home | Mua Bao | Phieu Y Kien | Bao Cu |

[Home]

Copyright ©. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
Email: ducme@cuuthe.com