LỜI CHA CHUNG

SỨ ÐIỆP CHÚA NHẬT THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO
"BÍ TÍCH THÁNH THỂ & CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO"
24/10/2004

ÐTC GIOAN PHAOLÔ II

Anh Chị Em thân mến!

1. Như tôi thường nói, hoạt động truyền giáo của Hội Thánh cũng là một việc cấp thiết vào đầu thiên niên kỷ thứ ba. Như tôi bày tỏ trong Thông điệp Redemptoris missio ("Sứ mạng Cứu thế"), công cuộc truyền giáo chỉ mới bắt đầu và chính chúng ta phải hết lòng phục vụ cho hoạt động này (số 1). Ở mọi thời điểm lữ hành trong lịch sử, toàn dân Chúa được kêu gọi chia sẻ "cơn khát" của Chúa Cứu Thế (Ga 19:28). Cơn khát cứu rỗi các linh hồn luôn được các thánh cảm nghiệm mạnh mẽ: Chúng ta chỉ cần nghĩ đến các tấm gương của Thánh Têrêxa Lisieux, bổn mạng các xứ truyền giáo và của Ðức Cha Comboni, vị tông đồ vĩ đại của Phi Châu mà mới đây tôi lấy làm vui mừng nâng ngài lên bàn thờ để được tôn vinh.

Các thách đố xã hội và tôn giáo đối diện với nhân loại trong thời đại của chúng ta kêu gọi những người tín hữu hãy canh tân lòng nhiệt thành truyền giáo. Ðúng thế! Chúng ta cần tái tục sứ mạng "ad gentes" (rao giảng cho muôn dân) với lòng can đảm, bắt đầu bằng việc công bố Chúa Kitô, Ðấng Cứu chuộc mọi người. Ðược cử hành ở thành phố Guadalajara (Mêxicô) vào tháng 10 tới đây, tháng truyền giáo, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế sẽ là một cơ hội phi thường để mọi người gia tăng ý thức truyền giáo quanh Bàn Tiệc Mình Máu Chúa Kitô.

Quây quần xung quanh bàn thờ, Giáo Hội hiểu rõ hơn nguồn gốc và lệnh truyền thừa sai của mình. Như chủ đề của Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới năm nay nhấn mạnh rõ: "Bí Tích Thánh Thể và Công Cuộc Truyền Giáo" là không thể tách rời được. Thêm vào sự suy tư về mối dây liên kết giữa mầu nhiệm Thánh Thể và mầu nhiệm Hội Thánh, đề tài sứ điệp truyền giáo năm nay sẽ đề cập đến Ðức Trinh Nữ Maria Rất Thánh do kỷ niệm 150 năm Tín Ðiều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (1854-2004). Chúng ta hãy suy ngắm Phép Thánh Thể bằng cặp mắt của Ðức Mẹ Maria. Tin tưởng vào lời cầu bàu của Ðức Trinh Nữ Maria, Hội Thánh hiến dâng Ðức Kitô, Tấm Bánh Cứu Ðộ, cho mọi người để họ có thể nhận ra và tiếp rước Ngài là Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại.

2. Một cách lý tưởng, trở lại với Phòng Tiệc Ly năm rồi, chính xác là vào Thứ Năm Tuần Thánh, tôi đã ký Thông điệp Giáo Hội từ Phép Thánh Thể mà tôi muốn lấy vài đoạn trong đó để giúp chúng ta sống Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới năm nay với một tinh thần Thánh Thể. Nhận định về sứ mạng của Hội Thánh là một sự tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô (Ga 20:21) và tiếp lấy sức mạnh siêu nhiên từ sự hiệp thông với Mình Máu Ngài, tôi viết rằng "Phép Thánh Thể xây dựng Hội Thánh và Hội Thánh làm nên Phép Thánh Thể" (số 26). Mục tiêu của Thánh Thể chính là "sự thông hiệp của nhân loại với Chúa Kitô và trong Ngài với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần" (Ecclesia de Eucharistia, 22). Khi chúng ta dự phần vào Hy tế Thánh Thể, chúng ta hiểu một cách sâu xa tính chất phổ quát của ơn cứu độ và, do đó, tính chất khẩn trương của sứ mạng Hội Thánh với chương trình "đặt trọng tâm nơi chính Chúa Kitô, Ðấng phải được biết đến, yêu mến và noi theo, hầu nơi Ngài chúng ta có thể sống đời sống Ba Ngôi và với Ngài biến đổi lịch sử cho đến khi hoàn thành nơi thành Giêrusalem trên trời" (ibid., 60)

Quây quần xung quanh Ðức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh tăng trưởng như là đoàn dân, là đền thờ và là gia đình của Thiên Chúa: duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền. Cùng lúc, Hội Thánh cũng hiểu rõ hơn tính chất bí tích cứu độ phổ quát của mình cũng như thực tế hữu hình với một cơ cấu phẩm trật. Chắc chắn rằng, "không có cộng đoàn Kitô hữu nào có thể được xây dựng trừ phi đặt căn bản và trọng tâm nơi việc cử hành Phép Thánh Thể" (ibid., 33; Presbyterorum Ordinis, 6). Vào cuối Thánh Lễ, khi vị chủ tế chia tay cộng đoàn với lời "Ite, Missa est"(Thánh Lễ đã xong, hãy ra đi!), mọi người nên cảm thấy họ được sai đi như là "những nhà thừa sai của Bí Tích Thánh Thể" để đem đến mọi môi trường tặng ân lớn nhất họ đã lãnh nhận. Thực vậy, bất kỳ ai gặp gỡ Ðức Kitô trong Bí tích Thánh Thể không thể không công bố tình yêu xót thương của Ðấng Cứu Thế bằng cuộc đời mình.

3. Ðể sống Bí tích Thánh Thể, điều cần thiết là phải bỏ ra nhiều giờ để chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính tôi cảm nghiệm điều này mỗi ngày khi nhận lấy sức mạnh, sự an ủi và đỡ nâng từ đó (Ecclesia de Eucharistia, 25). Phép Thánh Thể, như Công đồng Vatican II khẳng định, "là nguồn và là chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu" (Lumen gentium, 11), "là nguồn và chóp đỉnh của phúc âm hóa" (Presbyterorum Ordinis, 5).

Bánh và rượu, hoa quả do tay người làm ra, được biến đổi thành Mình Máu Chúa Kitô nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, trở thành lời cam kết về "trời mới đất mới" (Khải huyền 21:1) được Hội Thánh công bố trong sứ mạng hằng ngày của mình. Trong Chúa Kitô, mà chúng ta chiêm ngưỡng sự hiện diện của Ngài trong mầu nhiệm Thánh Thể, Thiên Chúa Cha phán lời chung cuộc về nhân loại và lịch sử loài người.

Làm sao Hội Thánh có thể hoàn thành ơn gọi của mình nếu không vun xới mối quan hệ thường xuyên với Phép Thánh Thể, không nuôi dưỡng bằng lương thực có sức thánh hoá, không thiết lập hoạt động truyền giáo dựa trên sự nâng đỡ cần thiết này? Ðể rao giảng thế giới, cần phải có những vị tông đồ là những "chuyên gia" trong việc cử hành và chiêm ngắm Phép Thánh Thể.

4. Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta sống lại mầu nhiệm Cứu Ðộ được đạt đến cao điểm nơi sự hiến tế của Chúa, như được thốt ra trong lời truyền phép: "Ðây là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.;. Ðây là Máu Thầy sẽ đổ ra vì các con" (Lc 22:19-20). Chúa Kitô chết cho mọi người; và tặng ân cứu rỗi ban cho mọi người được Phép Thánh Thể biến thành bí tích hiện diện trong suốt lịch sử nhân loại: "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy" (Lc 22:19). Mệnh lệnh này được trao phó cho các thừa tác viên có chức thánh qua Bí tích Truyền Chức Thánh. Mọi người được mời gọi đến bàn tiệc hiến tế này để có thể chia sẻ chính sự sống của Chúa Kitô: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ sống trong Ta và Ta ở lại trong kẻ ấy. Như Chúa Cha là Ðấng Hằng Sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta, cũng sẽ nhờ Ta mà được sống như vậy" (Ga 6:56-57). Ðược nuôi dưỡng bởi chính Chúa Giêsu, những người tín hữu hiểu rằng sứ mạng truyền giáo có nghĩa là "được Chúa Thánh Thần thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa" (Rm 15:16) để rồi càng lúc càng trở nên "một lòng một ý" (Công vụ 4:32) và thành chứng tá tình yêu của Ngài cho đến tận cùng trái đất.

Qua bao thế kỷ, nhờ sống lại Hy tế bàn thờ mỗi ngày, Hội Thánh, Dân Chúa, chờ đợi ngày Chúa Kitô đến trong vinh quang. Ðiều này được cộng đoàn Thánh Thể qui tụ quanh bàn thờ công bố sau phần truyền phép. Qua bao thời, với niềm tin canh tân, Hội Thánh lập lại ước muốn được gặp gỡ tối hậu với Ðấng đem lại kế hoạch cứu độ phổ quát đến chỗ hoàn tất.

Bằng hoạt động vô hình nhưng rất quyền năng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn người Kitô hữu trên hành trình thiêng liêng mỗi ngày, một cuộc hành trình họ không thể nào tránh được những khó khăn cũng như họ sẽ cảm nghiệm được mầu nhiệm Thánh giá. Bí tích Thánh Thể là sự an ủi và là lời cam kết khải hoàn chung cuộc đối với những ai chống lại sự dữ và tội lỗi; Bí tích Thánh Thể là "bánh hằng sống" nâng đỡ những ai đến lượt mình cũng trở thành "tấm bánh bẻ ra" cho kẻ khác, nhiều khi phải trả giá cho việc trung thành với Tin Mừng bằng việc tử đạo.

5. Năm nay, như tôi đã đề cập, sẽ là kỷ niệm 150 năm tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được công bố. Ðức Mẹ Maria được "cứu độ bằng một cách thế siêu vời nhờ công nghiệp của Con mình" (Lumen gentium, 53). Trong Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, tôi đã nói: "Ngắm nhìn Ðức Maria, chúng ta biết được quyền năng biến đổi hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Nơi Mẹ, chúng ta thấy thế giới được canh tân trong tình yêu" (số 62).

Ðức Mẹ Maria, "nhà tạm" đầu tiên trong lịch sử (ibid., 55) chỉ cho thấy và đem cho chúng ta chính Ðức Kitô, Ngài là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14:6). Nếu "Hội Thánh và Phép Thánh Thể được hiệp nhất không thể tách rời, điều này cũng nên được áp dụng với Mẹ Maria và Phép Thánh Thể" (Ecclesia de Eucharistia, 57).

Tôi hy vọng rằng sự trùng hợp đáng mừng của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế và kỷ niệm 150 năm Tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, có thể đem lại cho người tín hữu, giáo xứ, và các tu hội truyền giáo một cơ hội củng cố lòng nhiệt huyết truyền giáo hầu trong mọi cộng đoàn luôn luôn có "một sự khao khát Thánh Thể thật sự" (ibid., 33)

Ðây cũng là một cơ hội tốt để đề cập đến sự đóng góp quý hoá của các Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo cho hoạt động tông đồ của Hội Thánh. Những hiệp hội này rất thiết thân trong tâm hồn tôi và thay mặt cho tất cả mọi người, tôi cảm ơn họ về việc phục vụ hữu hiệu cho công cuộc tân phúc âm hoá và truyền giáo cho muôn dân. Tôi xin anh chị em hãy ủng hộ thiêng liêng cũng như vật chất các hiệp hội truyền giáo hầu qua sự đóng góp của họ, việc công bố Tin Mừng có thể đến mọi dân tộc trên mặt đất.

Với những tâm tình này, nhờ vào lời cầu bàu từ mẫu của Ðức Maria, "người phụ nữ của Bí Tích Thánh Thể", tôi hân hoan ban Phép lành Toà Thánh cho anh chị em.

Vatican, ngày 19 tháng 4 năm 2004

Gioan Phaolô II


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com