THÔNG ÐIỆP ECCLESIA DE EUCHARISTIA
"GIÁO HỘI TỪ THÁNH THỂ"

ÐTC Gioan Phaolô II

(Kỳ 1)

LTS: Trong Thánh Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) ở Rôma tại Ðền thờ Gioan Latêranô hôm 10.6.2004, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã công bố Năm Thánh Thể bắt đầu với Ðại Hội Thánh Thể (10-17/10/2004) lần thứ 48 được tổ chức ở Guadalajara (Mexicô) và kéo dài đến Khoá Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục (2-29/10/2005) nhóm tại Rôma. Cùng hiệp ý với Giáo Hội hoàn vũ sống Năm Thánh Thể, trong các số báo kể từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2005, chúng tôi sẽ trích đăng Thông điệp "Ecclesia de Eucharistia" ban hành ngày 17.4.2003 của ÐTC Gioan Phaolô II để mọi người chúng ta cùng nhau suy nghĩ, học hỏi và nhất là sống liên kết mật thiết hơn với chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Bản dịch Thông điệp dưới đây do Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam thực hiện.

DẪN NHẬP

1. Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể (Ecclesia de Eucharistia vivit). Chân lý này không chỉ diễn tả một kinh nghiệm hằng ngày của đức tin, nhưng dưới hình thức tổng hợp, nó còn gồm tóm cả cốt lõi của mầu nhiệm Giáo Hội. Trong hân hoan, Giáo Hội cảm nghiệm dưới nhiều hình thức sự thể hiện liên tục lời hứa: "Và đây, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20). Nhưng trong Bí Tích Thánh Thể, nhờ sự biến đổi bánh và rượu thành  Mình và Máu Chúa, Giáo Hội được vui hưởng sự hiện diện này với một cường độ duy nhất. Từ ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Giáo Hội, Dân của Giao Ước Mới, khởi đầu cuộc lữ hành về quê hương thiên quốc, Bí Tích thần linh vẫn tiếp tục in dấu trên những ngày sống của Giáo Hội, lắp đầy chúng với niềm hy vọng tín thác.

 Công đồng Vaticanô II đã chính thức công bố rằng Hy Tế Thánh Thể là "nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu" (1). "Thật vậy, Bí Tích Thánh Thể rất thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội, đó là chính Chúa Kitô, Người là Chiên Lễ Vượt Qua của chúng ta, Người là Bánh Hằng Sống, ban sự sống cho nhân loại bằng chính Thịt của Người, Thịt đã được sinh động nhờ Thánh Thần và làm cho con người được sống" (2). Vì thế, Giáo Hội luôn chăm chú hướng nhìn vào Chúa mình, hiện diện trong Bí Tích của bàn thờ, trong đó Giáo Hội khám phá ra tình yêu vô biên của Người được tỏ hiện tràn đầy.

 2. Trong đại năm thánh 2000, tôi được cử hành lễ Tạ Ơn trong nhà Tiệc Ly ở Giêrusalem, theo truyền thống, nơi đó chính Chúa Kitô đã cử hành Hiến Tế  Tạ Ơn này lần đầu tiên. Nhà Tiệc ly là nơi bí tích rất thánh này được thiết lập. Chính nơi đó, Chúa Kitô đã cầm bánh trong tay, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà ăn: Ðây là mình Thầy hiến tế vì anh em" (x. Mt 26,26 ; Lc 22,19 ; 1Cr 11,24). Rồi Người cầm trong tay chén rượu nho và nói: "Tất cả hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, Máu Giao Ước Mới và vĩnh cữu, sẽ đổ ra cho anh em và muôn người được tha tội" (x. Mc 14,24; Lc 22,20; 1 Cr 11,25). Tôi tạ ơn Chúa Giêsu đã cho tôi lặp lại cũng tại nơi đó, vâng theo lệnh truyền của Người "Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy" (Lc22,19), những lời mà Người đã nói cách đây hai ngàn năm.

 Các Tông Ðồ, những người đã tham dự vào Bữa Tiệc Ly có hiểu ý nghĩa của những lời từ miệng Chúa Kitô nói không? Có thể là không. Những lời ấy chỉ được sáng tỏ một cách đầy đủ sau Tam Nhật Vượt Qua mà thôi, nghĩa là khoảng thời gian từ chiều Thứ Năm đến sáng Chúa Nhật. Chính trong những ngày đó, mầu nhiệm Vượt Qua được khắc ghi (mysterium paschale); cũng chính trong những ngày đó mà mầu nhiệm Thánh Thể được khắc ghi (mysterium eucharisticum).

 3. Giáo Hội được khai sinh từ mầu nhiệm Vượt Qua. Chính vì thế mà Thánh Thể, bí tích tuyệt hảo của mầu nhiệm Vượt Qua, nằm ở trung tâm đời sống Giáo Hội. Người ta nhận thấy rõ ngay từ những hình ảnh đầu tiên của Giáo Hội mà sách Công Vụ Tông Ðồ đã ghi lại cho chúng ta: "Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng" (2,42). Bí Tích Thánh Thể được gợi lên trong "Lễ Bẻ Bánh". Hai ngàn năm sau, chúng ta tiếp tục thực hiện hình ảnh nguyên thủy đó của Giáo Hội. Và khi chúng ta làm như thế trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, tâm hồn chúng ta nhìn về Tam Nhật Vượt Qua, về những gì xảy ra chiều Thứ Năm Tuần Thánh trong Bữa Tiệc Ly và sau đó. Thật vậy, việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể đã thực hiện trước dưới hình thức bí tích, những biến cố sẽ được thực hiện sau đó ít lâu, từ khi Chúa hấp hối trong vườn Giếtsêmani. Chúng ta nhìn thấy lại Chúa Giêsu ra khỏi Nhà Tiệc Ly, đi xuống với các môn đệ để băng qua suối Cédron và đi vào vườn Cây Dầu. Trong vườn này, ngày nay vẫn còn vài cây Ôliu cổ thụ. Có lẽ chúng đã chứng kiến những gì đã xảy ra dưới bóng của chúng đêm hôm ấy khi Chúa Kitô cầu nguyện và một nỗi lo sợ chết người đã xâm chiếm Người và "mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất" (Lc 22,44). Máu mà Người vừa ban cho Giáo Hội trước đó không lâu như của uống cứu độ trong Bí Tích Thánh Thể, đã bắt đầu đổ ra. Việc đổ máu đó sẽ hoàn tất trên đồi Golgôtha, trở nên dụng cụ của ơn cứu độ chúng ta: "Ðức Kitô Thượng tế đem phúc lộc của thế giới tương lai , đã tiến vào cung thánh một lần thay cho tất cả, không phải với máu dê đực và máu bò non nhưng với chính máu của mình, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta" (Dt 9,11-12).

 4. Giờ cứu chuộc của chúng ta. Mặc dù bị thử thách nặng nề, Chúa Giêsu không trốn chạy "giờ" của Người: "Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến." (Ga 12,27). Người mong muốn các môn đệ tỉnh thức với Người, nhưng trái lại, Người phải kinh nghiệm sự cô đơn và bị bỏ rơi: "Thế ra, anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ" (Mt 26,40-41). Chỉ một mình ông Gioan đứng dưới chân thập giá bên cạnh Ðức Maria và những phụ nữ đạo đức. Cơn hấp hối ở vườn Giếtsêmani làkhởi đầu của cơn hấp hối trên Thập Giá chiều Thứ Sáu Tuần Thánh. Giờ thánh, giờ cứu độ của thế giới. Khi cử hành Bí Tích Thánh Thể gần mồ Chúa Giêsu ở Giêrusalem, người ta trở về như sờ được "giờ" của Người, giờ của Thập Giá và của tôn vinh. Bất cứ linh mục nào cử hành thánh lễ đều trở về bằng tâm trí nơi đó và giờ đó, đồng thời với cộng đoàn Kitô hữu đang tham dự.

"Người đã chịu đóng đinh, đã chết và đã được mai táng, đã xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba, Người đã sống lại từ trong kẻ chết". Tiếp theo những lời tuyên xưng đức tin này vọng lên những lời chiêm ngắm và công bố: "Ðây là gỗ thánh giá, nơi treo Ðấng cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy" (Ecce lignum cruces in quo salus mundi pependit. Venite adoremus). Ðó là lời mời gọi mà Giáo Hội ngỏ với mọi người chiều Thứ Sáu Tuần Thánh. Giáo Hội sẽ tiếp tục hát và công bố suốt Mùa Phục Sinh: "Chúa đã trỗi dậy từ ngôi mộ, Ðấng đã chịu treo trên cây gỗ vì chúng ta Allêluia" (Surrexit Dominus de sepulcro qui pro nobis pependit in ligno Alléluia).

5. "Mysterium fidei - Mầu nhiệm đức tin!" Khi linh mục đọc hay hát những lời này, giáo dân tung hô: "Chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại, cho tới khi Chúa lại đến".

Với những lời đó hay những lời tương tự, Giáo Hội chỉ rõ Chúa Kitô trong mầu nhiệm Thương Khó của Người, và cũng biểu lộ chính mầu nhiệm của mình: Giáo Hội từ Thánh Thể (Ecclesia de Eucharistia). Nếu chính nhờ Chúa Thánh Thần được ban vào ngày Lễ Ngũ Tuần, mà Giáo Hội được khai sinh và bắt đầu cuộc hành trình của mình trên các nẻo đường của thế giới, thì chắc chắn việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong Nhà Tiệc Ly là một khoảnh khắc quyết định của việc thiết lập Giáo Hội. Nền tảng và nguồn gốc của Giáo Hội, chính là tất cả Tam Nhật Vượt Qua (Triduum pascal), nhưng Tam Nhật này như được chứa đựng, được thực hiện trước và "cô đọng lại" mãi mãi trong hồng ân Thánh Thể. Trong hồng ân này, Chúa Giêsu đã trao cho Giáo Hội nhiệm vụ hiện tại hóa không ngừng mầu nhiệm Vượt Qua. Nhờ hồng ân này, Người thiết lập "tính cách đồng thời" huyền nhiệm giữa Tam Nhật và dòng thời gian.

 Nghĩ đến điều này làm nảy sinh trong chúng ta những tâm tình ngưỡng mộ cao cả và đầy lòng biết ơn. Trong biến cố Vượt Qua, và trong Bí Tích Thánh Thể hiện tại hóa biến cố Vượt Qua theo dòng thời gian, có một "nội dung" thật lớn lao, trong đó tất cả lịch sử đều hiện diện với tư cách là kẻ đón nhận hồng ân cứu độ. Tâm tình ngưỡng mộ này phải luôn thấm nhập Giáo Hội, quy tụ để cử hành Bí Tích Thánh Thể. Nhưng trên hết, nó phải tràn ngập tâm hồn  thừa tác viên Thánh Thể. Thật vậy, chính vị đó thực hiện việc truyền phép nhờ năng quyền đã được ban cho trong bí tích truyền chức. Chính ngài đọc lên, với quyền năng mà Chúa Kitô ban cho từ Nhà Tiệc Ly, những lời: "Ðây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em Này là chén Máu Thầy sẽ đổ ra cho anh em". Linh mục đọc những lời đó, hay đúng hơn, ngài đặt miệng lưỡi và tiếng nói của ngài dưới quyền sử dụng của Ðấng đã nói những lời ấy trong Nhà Tiệc Ly, và đã muốn rằng những lời ấy phải được lặp lại, từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi những ai tham dự vào chức tư tế của Người trong Giáo Hội

Tham chiếu:

(1) Cđ Vat. II, Hiến chế tín lý Lumen gentium số 11.
(2) Cđ Vat. II, Sắc lệnh Chức Vụ Và Ðời Sống Linh Mục Presbyterorum ordinis số 5.

(còn tiếp)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com