ÐỨC CHA LÊ PHONG THUẬN
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN CẦN THƠ NÓI VỀ HIỆN TƯỢNG
LINH MỤC TRƯƠNG BỬU DIỆP

(Sau đây là bức thư của Ðức Cha Lê Phong Thuận , Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ gửi cho một người trong ban Biên Tập của Tòa Soạn " Mẹ Hằng Cứu Giúp" ở Hải Ngoại)

 

TRUNG TÂM CÔNG GIÁO
72/12 Trần quốc Toản TP/HCM,ngày 16-5-1995
Q. 3 TP Hồ chí Minh

 

Anh G... thân mến,

Tiếp theo thơ anh đề ngày 25-4-1995, tôi chỉ có thể ghi lại được những điều sau đây.

Cha Phanxicô là một linh mục thánh thiện: nhiều cha biết ngài đều làm chứng. Cá nhân tôi cũng biết ngài và gia đình, vì gia đình ngài ở cạnh gia đình tôi mấy cái nhà.

Cha đã chết vì nhiệm vụ, vì con chiên. Năm 1946, khi Pháp trở lại, cha sở Bặc liêu cho người đến yêu cầu cha đến Bặc liêu để tránh nguy hiểm. Nhưng cha không đồng ý, muốn sống chết với con chiên. Sau đó, cha bị bắt cùng nhiều con chiên, đưa đến nhốt trong một lẩm lúa. Sau đó, một mình cha được đưa ra khỏi đó. Mấy hôm sau, người ta tìm gặp ngài chết trần truồng nằm trên bờ ao, đầu nằm gần xác. Giáo dân đưa xác về chôn trong phòng mặc áo nhà thờ Khúc Tréo. Lâu sau đó mới cải táng ở Tắc Sậy. Một số người bị bắt với cha bây giờ vẫn còn.

Cha có ban nhiều ơn lạ không ? Chỉ những người nào có xin và có được ơn mới biết thôi. Hiện nay, hằng ngày có nhiều người, nhất là người lương đến viếng mộ. Gần mộ thấy có nhiều bản đá cẩm thạch tạ ơn, dường như đa số là cuả người lương.

Thái độ cuả giáo quyền? Không ngăn cản, không khuyến khích. Cố gắng giúp tránh những cử chỉ mê tín dị đoan. Nhưng thế nào là mê tín dị đoan ? Cũng khó phân biệt lắm, nhất là đối với người lương ! Lể giổ của cha vưà qua, nghe nói đông hơn 10.000 người. Cách chung là trang nghiêm.

Xin anh cầu nguyện cho chúng tôi. Chúc anh mạnh khỏe.

Thân mến,

ký tên:

THUẬN