LỜI GIỚI THIỆU  

của Linh Mục Phan Phát Huồn,
Dòng Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại tại Long Beach, California

 Cách đây hơn chín tháng, tại hải ngoại mà nhất là tại Hoa Kỳ, người Việt Nam chúng ta ít biết đến Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, ngoại trừ một số đồng hương của chúng ta từ Việt Nam đến, đi theo diện HO hoặc ODP, có nghe nói về linh mục này, còn đa số đều đã phải đặt câu hỏi: "Phanxicô Trương Bửu Diệp, ông là ai ?" Ông là ai mà báo chí không ngớt nói đến ông, đến những sự kiện mà họ thành kính gọi là " phép lạ", mà ông đã làm để giúp đỡ người này kẻ khác đang lúc họ lâm vào những cảnh huống khó khăn của cuộc đời.

Trong mục đích thông tin và thông tin đầy đủ về những sự kiện xảy ra xung quanh ngài, một trong anh em biên tập của Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ông Võ-Hửu-Hạnh đã thu thập, nghiên cứu các tài liệu và đã viết thành một tác phẩm.

Nội dung của tác phẩm đã được trình bày trong những tháng qua trên Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và đã được các độc giả khắp nơi trên thế giới, (không những tại Mỹ châu mà còn ở Âu Châu, Úýc châu) theo dõi bàn tán sôi nổi.

Tại quê nhà đồng bào lén lút chuyền tay nhau Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp để biết được những ân lành mà Chuá đã ban qua tay Cha Diệp. Lúc viết lại những sự kiện trên, tác giả chỉ có mục đích thông tin, sự việc xảy ra thế nào, tác giả viết lại như vậy, tuy nhiên ở đây cũng thế, cũng có người cho là hoang đường, trái lại cũng có người với tất cả sự khôn ngoan và dè dặt coi đó là một việc bất bình thường, một ơn lạ. Về phần chúng tôi, chúng tôi không dám nói những việc xảy ra như thế là hoang đường hay phép lạ. Chúng tôi xin lập lại một lần nữa : điều đó thuộc phạm vi của giáo quyền .

Chúng tôi mong rằng tác phẩm khiêm tốn này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cuộc đời của một linh mục đã sống cho Chuá, cho con chiên và dân tộc.

L.M. Phan Phát Huồn, CSsR