CHỮA BỆNH UNG THƯ

cho cháu Bà Hạnh Nhơn ở Garden Grove CA.

Garden Grove, ngày 10-04-1997

Kính ông,

Tôi là Nguyễn Hạnh Nhơn, hôm lễ giỗ Cha Phanxicô Trương-Bửu Diệp, cả gia đình chúng tôi có đến dự ở Nhà Thờ Tam Biên, có gặp ông.

Gia đình chúng tôi có cháu rễ tên là TRẦN CÔNG CẬN hiện đang bị ung thư. Tôi có đến nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp để thỉnh quyển "PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP,ÔNG LÀ AI?" của ông để gởi lên cho cháu ở San Jose. Sau đó, thân nhân ở Việt Nam và em gái có về VN đến tận mộ cha ở Cà Mau để cầu nguyện. Bệnh của cháu có phần thuyên giảm nhiều, ung thư ở cổ chân, dưới đầu gối. Nay bớt sưng và hết đau nhức.

Vẫn theo cách chữa Kemotherapy của bệnh viện ỏ San Francisco và vẫn hàng ngày cầu nguyện Cha ban phép lành cho. Gia đình chúng tôi rất tin vào Cha. Cá nhân tôi vẫn luôn luôn cầu xin Cha cùng với Ðức Mẹ cứu rỗi cho Cận, mặc dù chúng tôi là ngoại đạo.

Tôi đang đợi cháu gái ở San Jose gởi hình mộ Cha hiện nay để gởi đến ông để chuẩn bị cho quyển thứ ba, nếu có tôi sẽ xin gởi sau.

Xin thành thật cám ơn ông rất nhiều.

Kính thư,

Hạnh Nhơn, Garden Grove, CA.