Cha Diệp chữa bệnh tim cho
Ông Vũ Ngọc Ruy ở Santa Ana, CA.

Bà Vũ Ngọc Ruy ở Greenville thành Phố Santa Ana, có chồng bị bệnh tim nặng, các bác sĩ cho về nhà tĩnh dưỡng, bà đến Nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở góc đường South Euclid và Mac  Fađden, đối diện nhà thờ Saint Barbara, Santa Ana ,CA. xin ảnh Cha Trương Bửu Diệp về dán ngay đầu giường cuả ông chồng, để mỗi khi ông lên cơn tim ngất xỉu hay bị bệnh bất ngờ, bà cầu nguyện cùng Cha, thì ông chồng liền khỏi ngay...