Cha Diệp chữa bệnh nghiện rượu và bia
cho ông Nguyễn Văn Thịnh

Như thường lệ, sáng nay, vừa vào Toà soạn và Nhà Sách "Mẹ Hằng Cứu Giúp" Santa Ana, chúng tôi lật "sổ ghi những ơn lành Chuá ban qua lời cầu bàu cuả CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP", thì có ông bạn đến xin ghi những ân Cha vưà giúp đỡ.

Ông Nguyễn Văn Thịnh 56 tuổi nhà ở Santa Ana, CA 92704 có số điện thọai 714-531-2XXX đến ghi vào sổ như sau:

"Tôi xin báo tin, Cha Diệp vưà chữa khỏi bệnh Nghiện Rượu và Ghiền Bia của tôi từ 20 năm qua. Sau khi khẩn cầu CHA DIỆP giúp đỡ cho tôi can đảm dứt những cơn nghiện rượu, bây giờ mỗi lần chỉ cần NGỬI MÙI rượu hay bia thì đầu óc choáng váng nhức đau vô cùng, nên tôi đến đây xin Cám Ơn Cha DIỆP rất nhiều đã chữa khỏi cơn nghiện rượu của tôi.."