Cha Diệp chữa khỏi bịnh phổi,
bao tử và ruột cho cô Vũ Thị Ngọc Yến
20 tuổi ở Saigon Việt Nam.

Cùng ngày , Ông Vũ Xuân Thọ 60 tuổi, đến Nhà sách "Mẹ Hằng Cứu Giúp" ghi vào sổ như sau:

"Tôi có đứa cháu ruột tên Vũ thị Ngọc Yến 20 tuổi, nhà ở Ngã Tư Bảy Hiền Tân Bình Saigon Việt Nam mắc bệnh Phổi, bao tử và ruột rất nặng. Sau khi nghe lời chỉ dẫn của bà con lối xóm, nó xuống cầu xin CHA DIỆP và xin nước uống tại chỗ thì bệnh liền thuyên giảm và bây giờ thì khỏi hẳn. Vậy xin thông báo mọi người cùng hay để tạ ơn Chuá qua lời cầu bàu cuả CHA DIỆP."

Thọ Vũ 

XXX,  S. Euclid Ave # B
Santa Ana, CA 92704..