Ðiện thoại của Mẹ cô Kiều Loan ở Ohio
báo tin cô được ân lành đặc biệt

Hẳn bạn đọc còn nhớ, vào khoảng đầu năm 1995, trong những người và gia đình chịu nhiều ân lành đặc biệt của Chúa qua lời cầu bàu vững chắc của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, có gia đình Bà Lê Thị Dung ở South Flower St., Santa Ana gồm có các cô Kiều Diễm (được Cha Diệp cho vượt biên bình yên vô sự ), cô Kiều Loan và cô Kiều Thu được Cha Diệp chiếu cố giúp đỡ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ Cần thơ Nam Việt Nam đến khi đặt chân qua Mỹ, Cha kiếm việc làm và giúp đỡ đưá con gái cuả bà.

Nay, bà lại vưà điện thoại đến báo tin về trường hợp cuả cô Kiều Loan tại tiểu bang Ohio vừa được thêm ân lạ của Cha Phanxico Trương Bửu Diệp như sau:

Vào cuối tháng 12 năm 1994, sau khi cô Kiều Loan xin đi thử máu để xin việc làm, Bác sĩ nói sao đó mà cả hai mẹ con cô buồn rầu chán nản không thiết làm gì nữa cả. Sau khi lại một lần nữa nhớ đến những ân lành Cha Diệp phù hộ cách riêng cho gia đình bà, hai mẹ con lại cầu khẩn Cha Diệp giúp đỡ. Ðiều lạ lùng nhất là chỉ vài hôm sau, khi đi khám và thử máu lại, thì lạ thay, máu kỳ nầy lại quá tốt lành và mọị cơn bệnh hoạn đều tiêu tan.

Vậy xin đăng lên báo "Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp" để mọi người cùng ngợi khen Chúa đã cho Cha Diệp được hiển linh như vậy.