Chữa bệnh đau giây thần kinh
cuả Bà Maria Nguyễn Thị Cậy
ở Azusa California.

California, ngày 13-3-1995,

Con xin hết lòng tạ ơn Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Cha đã xin Chuá cho con được khỏi bệnh.

Chiều thứ bảy ngày 2-7-1994, con đã bị bệnh đau đầu giây thần kinh kéo miệng méo và kéo mắt trợn lên cứng đờ không nhắm được, nước mắt cứ chảy ra hoài...Con đi bác sĩ chữa trị mà không bớt, con lại đi châm cứu cũng không khỏi, con châm cứu hai mươi mốt lần sưng hết mặt nên con ngừng không dám châm cứu nữa. Con châm cứu 4 ông, có 1 ông châm cứu nói cho con biết là con bị suốt đời méo miệng vì ông châm mà không thấy hiệu quả nên ông nói ra cho biết.

Thế rồi một buổi chiều, con đi bác sĩ khám bệnh, con lại đến nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Santa Ana để mua ít sách hạnh các Thánh. May quá, con gặp Cha Huồn, con chào Cha và cha hỏi thăm sức khỏe cuả con thì con nói: "Thưa cha con đang bị bệnh mắt và miệng đây. Vậy Cha giới thiệu cho con là xin khấn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp, chết tử vì đạo, mộ Cha bây giờ đang ở xứ Tắc Sậy Càmau."

Con đã nhờ Cha gửi về Việt Nam xin khấn ngay, hằng ngày con xin Cha Diệp khấn xin Chuá chữa cho con khỏi bệnh .Chuá đã nhậm lời Cha Diệp mà ban cho con khỏi bệnh.

Bằng chứng là trong giấc mơ con thấy Cha Diệp đập ngón tay Cha vào chỗ miệng méo thật mạnh. Từ đó, miệng và mắt con dần dần trở lại bình thường. Nay con viết mấy giòng đơn sơ chân thành cảm tạ và ghi nhớ ơn Cha Diệp suốt đời con. Con có một chút để thông công "Hoa, nến" nơi mộ Cha.

Maria Nguyễn Thị Cậy

Azusa, California