Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The


[Nguyet san Duc Me]

ÐỊA CHỈ

TRUNG ƯƠNG


DÒNG CHÚA CỨU THẾ
31- Via Merulana, Roma, Italia

DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI


Nhà St. Majella, Baldwin Park
3452 Big Dalton, Baldwin Park, CA 91706, USA
ÐT : 626-337-7735

Tòa Báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nhà Sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp I
Chương Trình Phát Thanh Công Giáo MHCG
2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806 USA
ÐT : 562-424-2041 Fax : 562-424-2152

Nhà Sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp II
630 S. Euclid #F, Santa Ana, CA 92704 USA
ÐT : 714-775-4885

Nhà Thần Học St. Clement, Houston, Texas
3417 W. Little York, Houston, TX 77091, USA
ÐT : 713-681-5144 Fax: 713-681-3410

Nhà Triết Học St. Newmann, Dallas, Texas
1907 E. Grauwyler, Irving, TX 75061, USA
ÐT : 972-438-4082

DÒNG CHÚA CỨU THẾ TẠI VIỆT NAM


Nhà SAIGON
38 Kỳ Ðồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà NHATRANG
4 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Việt Nam

Nhà HUẾ
80 Nguyễn Huệ, TP Huế, Việt Nam

Nhà HÀ NỘI
Nhà Thờ Thái Hà
P. Quang Trung, Q. Ðống Ða, Hà Nội, Việt Nam

Cứ Ðiểm Truyền Giáo CHÂU Ổ
Nhà Thờ Châu Ổ
Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam

Cứ Ðiểm Truyền Giáo ÐA LẠT
Nhà Thờ Tùng Lâm
P. 4, Ða Lạt, Việt Nam

Cứ Ðiểm Truyền Giáo PLEIKU
Nhà Thờ Thái Hà
Pleiku, Nhơn Hòa, Như  Khê, Gia Lai, Việt Nam


Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The

[Home]

Copyright ©. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
Email: ducme@cuuthe.com