Home | Nguyet San | Phat Thanh | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | Nha Sach | Hoi Bao Tro | On Goi Tu Sy"Hãy theo Ta và Ta sẽ cho các ngươi nên ngư phủ bắt người". (Mt 4:19)

ÐỊA CHỈ LIÊN LẠC
ƠN GỌI TU SỸ DCCT

Ðáp lại tiếng Chúa gọi, Các Bạn Trẻ hãy gia nhập Ðại Gia Ðình Cứu Thế. Dòng Chúa Cứu Thế là một Gia Ðình Quốc Tế của hơn 6500 Tu Sỹ Thừa Sai (Linh mục và Tu Huynh) chuyên dấn thân :
 
 • Rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.  
 • Canh tân Niềm Tin người Tín Hữu.  
 • Phục vụ người nghèo khó bị bỏ rơi.


  ÐIỀU KIỆN

 • Nếu Bạn đã học xong Trung Học hay tương đương (GED) Bạn sẽ học Triết Lý tại University of Dallas, Texas.
 • Nếu Bạn có bằng B.A. hoặc B.S., Bạn sẽ học một năm Triết Lý tại University of Dallas và bốn năm Thần Học tại St. Mary's Seminary, Houston, Texas.
 • Nếu Bạn muốn tìm hiểu Nhà Dòng :Mỗi năm 2 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần, vào Mùa Nghỉ Giáng Sinh và Mùa Hè, Mời Các Bạn đến sống và tìm hiểu Nhà Dòng trong thờři gian 2 tuần lễ.


  XIN LIÊN LẠC :

  1- Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR
  Giám Ðốc Ơn Gọi 
 • Vùng Houston, Texas
  1907 E. Grauwyler Rd.
 • Irving, TX 75061
 • ÐT: (972) 438-4082  2- Lm Trịnh Ðức Hòa, CSsR
  3417 W. Little York
  Houston, TX 77091
  ÐT: (713) 681-5144
  Fax: (713) 681-3410  3- Lm Pham Quoc Hung, CSsR
  Vùng Los Angeles và Orange County
  Califonia

  2458 Atlantic Ave.
  Long Beach, CA 90806
  ÐT: (562) 988-2085


  Email Ơn Gọi DCCT: ongoi@cuuthe.com


 • Home | Nguyet San | Nha Sach | Dong Chua Cuu The | Bao Tro | On Goi Tu Sy

  Copyright © 1998-1999. Dong Chua Cuu The.
  All rights reserved.
  Email: ongoi@cuuthe.com