Home | Nguyet San | Phat Thanh | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | Nha Sach | Hoi Bao Tro | On Goi Tu Sy"Hãy theo Ta và Ta sẽ cho các ngươi nên ngư phủ bắt người". (Mt 4:19)

TÌM HIỂU ƠN GỌI

 • Dấu Chỉ Ơn Gọi.

 • Ơn Gọi : Một Ðặc Sủng, Một Huyền Nhiệm.


  Email Ơn Gọi DCCT: ongoi@cuuthe.com


 • Home | Nguyet San | Nha Sach | Dong Chua Cuu The | Bao Tro | On Goi Tu Sy

  Copyright © 1998-1999. Dong Chua Cuu The.
  All rights reserved.
  Email: ongoi@cuuthe.com