Home | Download | Nguyệt San | Nha Sach | Muc Vụ | Dong Chua Cuu The
Chu Truong | Anh Duc Me | Dia Chi | Phieu Y Kien | Dieu Hanh


2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806, USA, ÐT: 562-424-2041 Fax 562-424-2152

 • Vùng Los Angeles, Orange và Phụ Cận, California. Làn Sóng FM 106.3 KALI
  Chúa Nhật: 8:00pm-9:00pm. Thứ Hai - Thứ Sáu : 10:00pm-11:00pm.
 • Vùng San Diego và Phu īCận, California. Làn Sóng AM-1240 KSON
  Chúa Nhật: 9:00pm-10:00pm. Thứ Hai - Thứ Sáu : 8:00pm-9:00pmpm.
 • Vùng San Jose/Oakland?San Francisco, California. Làn Sóng AM-1500 KSJX
  Chúa Nhật: 9:00pm-10:00pm. Thứ Hai - Thứ Sáu : 11:00pm-12:00pmpm.
 • Vùng Houston và Phụ Cận, Texas. Làn Sóng AM-1050 KCHN
  Thứ Hai - Thứ Sáu : 5:00pm-6:00pm.
 • Vùng Seatle, Washington State, California. Làn Sóng AM-1540 KXPA
  Chúa Nhật: 10:00pm-10300pm. Thứ Hai - Thứ Sáu : 9:00pm-10:00pm.
 • Chương Trình Phát Thanh Hàng Tuần Trên Mạng Lưới Internet
  http://www.mehangcuugiup.org

  Chương Trình Phát Thanh : Vatican (Vietnamese) | Radio Veritas | Ánh Sáng Tin Mừng |

  Home | Download | Nguyệt San | Nha Sach | Muc Vụ | Dong Chua Cuu The
  Chu Truong | Anh Duc Me | Dia Chi | Phieu Y Kien | Dieu Hanh


  [Home]
  Copyright © 1998-2007.Dong Chua Cuu The.
  All rights reserved.
  Email: Lien Lac