MỪNG NĂM THÁNH GIÊRAÐÔ
(9/2004 - 10/2005)

HÃY CÓ TRONG TỦ SÁCH THIÊNG LIÊNG
CỦA GIA ÐÌNH

 

1-  SÁCH THÁNH GIÊRAÐÔ

Sách dày 56 trang do Lm. Giuse Trịnh Ðức Hoà biên soạn về cuộc đời Thánh Giêrađô Majella cùng các kinh nguyện, đặc biệt Kinh Làm Tuần Cửu Nhật.

Giá: US $2.00 (chưa tính cước phí)

 

2- KHĂN THÁNH GIÊRAÐÔ

Khăn Thánh Giêrađô gồm một bộ Khăn đã làm phép có in hình thánh nhân và 1 quyển sách mỏng 16 trang về cuộc đời Ngài.

Giá: US $4.00 (chưa tính cước phí)

3- CD GIẢNG THUYẾT
"Hãy Ðến Cùng Thánh Giêrađô"

Bộ CD Giảng Thuyết (2 CDs) "Hãy Ðến Cùng Thánh Giêrađô" gồm Huấn thư của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi Cha Bề Trên Tổng Quyền Joseph Tobin và các Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế toàn cầu nhân dịp Năm Thánh Giêrađô (Tháng 9/2004 - Tháng 10/2005) kỷ niệm 100 năm ngày phong hiển thánh (1904 - 11/12 - 2004) và 250 năm ngày Thánh nhân qua đời (1755 - 16/10 - 2005).

Bộ CD "Hãy Ðến Cùng Thánh Giêrađô" còn gồm các bài giảng của Linh Mục Giuse Trịnh Ðức Hoà, C.Ss.R., và Linh Mục Gioan Baotixita-Têrêxa Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R., trong Tuần Tam Nhật và Ðại Lễ kính Thánh Giêrađô được tổ chức tại Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Majella ở Baldwin Park, California, từ ngày 13-16/10/2004

 

CD 1:

Huấn thư Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế Joseph Tobin (Ðọc: Lm. Giuse Trịnh Ðức Hoà, C.Ss.R.)

Thánh Giêrađô - Người Yêu Sự Sống (Giảng: Lm. Giuse Trịnh Ðức Hoà, C.Ss.R.)

Thánh Giêrađô - Người Say Yêu Thánh Thể (Giảng: Lm. Gioan Baotixita-Têrêxa Phạm Quốc Hưng)

CD 2:

Thánh Giêrađo - Người Tình của Thánh Giá (Giảng: Lm. Gioan Baotixita-Têrêxa Phạm Quốc Hưng)

Thánh Giêrađô - Con Thảo của Ðức Mẹ (Giảng: Lm. Giuse Trịnh Ðức Hoà, C.Ss.R.)

Giá: US $10.00 (chưa tính cước phí)